Guro Gaustad Anderssen

Guro har jobbet som pedagog i ulike barnehager i 12 år og brenner for arbeidet med de minste barna. I Musikkmanesjen åpen barnehage er hun ansatt som pedagogisk leder og styrer..
Hun har lenge jobbet med barn og formidling, og ved siden av jobben i Musikkmanesjen jobber hun nå som pedagog i Sverresborg menighet der hun blant annet har babysanggrupper hver uke.
Guro er glad i å leke, liker godt å improvisere og er opptatt av å fange opp hva barna interesserer seg for. Hun mener at musikksamlinger skal være spennende for mer enn bare ørene, og ønsker å tilby barna rike og gode sanseopplevelser. Små og store skal også få mulighet til å uttrykke seg på tvers av språk og kulturer, ta med nye erfaringer videre og få være betydningsfulle i samspillene.
gga
Reklamer